Untitled

ประชาสัมพันธ์ระบบการจองเลี้ยงอาหารนักเรียน

ตอนนี้ระบบปิดปรับปรุงชั่วคราวคะหากต้องการจองเลี้ยงอาหารสามารถ

ติดต่อได้ที่ 074-384456 และ 099-1725486

ในเวลา 08.30-16.30 นะ

 **ได้ทุกวันไม่เว็นวันหยุด**