ลงเฟต

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดสงขลา /โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่
ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
เพื่อสมทบทุนการศึกษาและสนับสนุนค่าใช้จ่ายของโรงเรียน
โดยมีกำหนด
วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565
09.00 – 17.00 น. ตั้งรับองค์ผ้าป่าสามัคคี
19.00 น. พิธีสมโภชพุ่มผ้าป่า
**กิจกรรมจับสลากไข่ทั้งวัน และร่วมสนุกร้องเพลงกับนักเรียนโรงเรียนตาบอด**
วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565
เวลา 09.00 -12.00 น.
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีพร้อมทำบุญ ถวายอาหารเพลพระสงฆ์
จำนวน 9 รูป
ณ วัดท่าเคียน ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
ท่านผู้มีจิตศรัทธา
* รับเป็นเจ้าภาพซุ้มอาหาร
* รับนำของขวัญมาบริจาคในกิจกรรม “ตักไข่นำโชค”
* รับต้นผ้าป่าสามัคคี
หรือร่วมเป็นเจ้าภาพโดยการโอนเงินผ่านบัญชีชื่อบัญชี : โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่
ธนาคารกรุงไทย สาขาหาดใหญ่ใน ประเภทออมทรัพย์
บัญชี : 368-0-70583-2
ท่านสามารถนำไปลดหย่อนภาษี ได้
ส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงิน ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และเลขที่ผู้เสียภาษี
Line ID : 09917254786 หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
☎ ติดต่อสอบถาม
074-384456,099-1725486 และ094-3739828
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกได้โปรดดลบันดาล
และอภิบาลรักษาท่านและครอบครัว
จงประสบศุภสิริสวัสดิ์พิพัฒมงคลสมบูรณ์
พูลผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ