ในปี พ.ศ. 2541 ชมรมผู้ปกครองนักเรียนตาบอดเรียนร่วมจังหวัดสงขลา ได้ร้องขอต่อนายประหยัด ภูหนองโอง ผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ และประธานกรรมการในขณะนั้นให้จัดตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดขึ้น เพื่อจัดบริการการศึกษาแก่เด็กตาบอดในภาคใต้ตอนล่าง ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตาบอดอย่างต่อเนื่อง จึงได้เสาะหา...อ่านต่อ

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
IMAGE วันไม้เท้าขาว
วันพุธ, 14 กันยายน 2565
วันไม้เท้าขาว ตรงกับวันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี ในสหรัฐอเมริกานับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1964 เป็นต้นมา ... อ่านต่อ...
IMAGE ปิดระบบการจองเลี้ยงชั่วคราว
วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565
ประชาสัมพันธ์ระบบการจองเลี้ยงอาหารนักเรียน... อ่านต่อ...
IMAGE ผ้าป่า
วันอังคาร, 09 สิงหาคม 2565
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดสงขลา... อ่านต่อ...
  1. Facebook
  1. ภาพกิจกรรม
  1. วีดีโอกิจกรรม
  1. กระดานสนทนา
  • ไม่มีกระทู้แสดง