การเดินทาง  : จากกรุงเทพฯ มาตามถนนพระราม 2  (ธนบุรี-ปากท่อ) 

                             เลี้ยวซ้ายสามแยกปากท่อ  ตรงมาอีกประมาณ 10  กิโลเมตร

                             ถึงอำเภอเขาย้อย   สังเกตเห็นภูเขาด้านซ้ายมือ ผ่านแยกเขาย้อย

                             ประมาณ  1  กิโลเมตร  U-TURN   กลับรถหน้าโรงงานนันยาง  กลับรถ

                             แล้ววิ่งออกถนนเส้นนอกคู่ขนาน   ผ่านธนาคารกรุงเทพ

                             ประมาณ  300เมตร เลี้ยวซ้าย  ตรงไปอีก 400  เมตร   ข้ามสะพาน

                             คลองชลประทาน แล้วเลี้ยวขวา  ตรงไปอีกประมาณ 900 เมตร

                             โรงเรียนจะอยู่ด้านซ้ายมือ