ต้นไม้ประจำจังหวัดอุดรธานี               

รัง

ลักษณะทั่วไป เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 15–20 เมตร เปลือกต้นสีเทาแตกเป็นร่องตามความยาวลำต้น ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ ดอกสีเหลืองออกเป็นช่อ กลิ่นหอมอ่อน ผลรูปกระสวย มีปีกยาว 3 ปีก ปีกสั้น 2 ปีก

ขยายพันธุ์ โดยเมล็ด

ประโยชน์ ตำรายาพื้นบ้านอีสาน เปลือก ใช้แก้โรคท้องร่วง ใบ ตำพอก รักษาแผลพุพอง ชันยาง ใช้ผสมน้ำมันทาไม้ ยาแนวเรือ และภาชนะที่ทำจากไม้ไผ่ เนื้อไม้ นำไปใช้ในการก่อสร้างที่ต้องการรับน้ำหนักมาก ๆ เช่น คาน พื้น เสา ไม้หมอนรถไฟ สะพาน  เรือ และเครื่องมือกสิกรรมต่าง ๆ