โรงเรียนธรรมิกวิทยา หรือชื่อเดิมว่าโรงเรียนการศึกษาวิทยาศาสตร์คนตาบอด แต่ต่อมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระเมตตาพระราชทานชื่อโรงเรียนให้ใหม่ว่า "โรงเรียนธรรมิกวิทยา" และทรงเขียนความหมายให้ว่า "โรงเรียนธรรมิกวิทยา หมายความว่า โรงเรียนที่มีซึ่งวิชาความรู้และการประพฤติในความดี" โรงเรียนได้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชปรารภของพระองค์ท่านที่ทรงอยากเห็นคนตาบอดเรียนวิทยาศาสตร์เหมือนคนตาบอดในต่างประเทศ ซึ่งพระองค์ได้มีพระกระแสรับสั่งในเรื่องนี้ไว้เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินไปเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด...อ่านต่อ

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
IMAGE ร่วมบริจาค สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนธรรมิกวิทยา
วันอังคาร, 13 มิถุนายน 2566
ร่วมบริจาค สนับสนุนทุนการศึกษา ให้กับเด็กนักเรียน "โรงเรียนธรรมิกวิทยา"       อ่านต่อ...
IMAGE ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและบุลากรที่ได้เข้าเฝ้ารับโล่พระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
วันอังคาร, 28 กุมภาพันธ์ 2566
      โรงเรียนธรรมิกวิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและบุลากรที่ได้เข้าเฝ้ารับโล่พระราชทาน... อ่านต่อ...
  1. Facebook
  1. ภาพกิจกรรม
  1. วีดีโอกิจกรรม
  1. กระดานสนทนา
  • ไม่มีกระทู้แสดง