339390

      วันที่ 2 เมษายน 2565 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก (บ้านรื่นสุข) จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 โดยมี พลตรีหญิง ปิยนุช รัตนวิชัย ประธานกรรมการดำเนินงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีทำการเปิดกรวยดอกไม้ กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล และนำแขกผู้มีเกียรติ บุคลากร พร้อมทั้งผู้รับบริการลงนามถวายพระพร ทั้งนี้มีผู้แทนผู้รับบริการซึ่งพิการทางสายตา ได้แก่

 

นายแสงเงิน ทองบุตรดี

อ่านอักษรเบรลล์ขับเสภาเทิดพระเกียรติ

 

นายสาธิต อยู่พลู

อ่านอักษรเบรลล์บทกลอนบ้านรื่นสุข ถวายพระพรชัยมงคล

 

 

      การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับบริการที่พิการทางสายตาและบุคลากรบ้านรื่นสุข สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดี และร่วมกันเทิดพระเกียรติ แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาแก่บ้านรื่นสุข

 

 

339391

339397

339398

339399

339400