กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลการกุศล

          จากกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลการกุศล  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563  ณ สนามกีฬารีพลับบริค  หัวหมาก 13 ที่จัดขึ้นโดยทีมงานเกริบเกรดเอ  และนำรายได้มามอบให้กับน้องๆ บ้านรื่นสุข  เจ้าหน้าที่ได้พาผู้รับบริการจำนวน 2 คนไปรับมอบ  และในวันที่ 13 กันยายน 2563 ทางหัวหน้าทีมผู้จัด  คุณทศพล  ต้นจารย์  ได้นำทุนทรัพย์มามอบรวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น  86,408 บาท  พร้อมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ  ที่บ้านรื่นสุขด้วย