ผ้ามัดย้อม 1 ผืน คุณรู้หรือไม่ว่ามันยากหรือง่ายอย่างไร คนธรรมดาอย่างเราสามารถค้นหา เรียนรู้จากสิ่งต่างๆ มากมายในออนไลน์ได้ง่าย แต่คนตาบอดพิการซ้ำซ้อนของเราต้องได้รับการฝึกฝน พัฒนา จากผู้ดูแลที่ต้องใช้วิธีการต่างๆ มากมาย สอนซ้ำไปซ้ำมา จนพวกเขาสามารถชำนาญ และทำได้ งานมัดย้อมแต่ละชิ้นที่บ้านรื่นสุขของเรา จึงออกมาจากหัวใจที่มีความมุ่งมั่น พยายามและอดทนของพวกเขา ดังนั้นราคาที่ขายจึงไม่ได้สำคัญไปกว่าการซื้อเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ มันมีความภาคภูมิใจในผลงานทุกชิ้น และที่สำคัญ คือ ผ้าทุกชิ้น ทุกแบบ ทุกลาย เป็นงานที่มีผืนเดียวในโลก เพราะขึ้นอยู่กับจินตนาการของผู้ทำ

# ร่วมเป็นหนึ่งกำลังใจให้น้องๆ ตาบอดพิการซ้ำซ้อน  สนับสนุน อุดหนุนผลิตภัณฑ์ของน้องๆ ได้ทุกโอกาสน้ำใจของท่านสานฝันคนตาบอด

# งานอบรมทำผ้ามัดย้อม สนับสนุนโดยกองทุนบทบาทสตรี ประจำปี 2563 ณ วันที่ 29-30 กรกฎาคม  2563