บ้านรื่นสุข  กำลังดำเนินการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม  โดยเราจะคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในชุมชนเป็นหลัก  โดยเราจะทำบ่อพักน้ำจากบ้านพักคนพิการจำนวน  3  บ่อไว้รอรับน้ำเสียจากบ้านฝั่งซ้ายและขวา  เพื่อบำบัดน้ำที่เสียก่อน แล้วจึงปล่อยน้ำที่ดีที่ได้รับการบำบัดแล้วลงบ่อพักน้ำก่อนที่เราจะปล่อยลงมนคลองสาธารณะด้านหลัง  หรือเราก็สามารถสูบน้ำเหล่านั้นมาใช้รดพืชผักในสวนเกษตรและแปลงมัลเบอรี่ได้  เพื่อเป็นการประหยัดน้ำและลดค่าใช้จ่าย