×

เกิดข้อผิดพลาด

There was a problem loading image ART3-01.png
ภาพหน้าศูนย์

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่เลขที่ 192 หมู่ที่ 6 บ้านไก่นา ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ.2547 พ.ศ.2547 คุณแม่วัชนีย์ คุณพ่อธำรง อินทจักร พร้อมบุตรธิดา ได้จาคบริที่ดิน 12 ไร่ เพื่อเป็นสถานที่ศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอด ให้ได้รับการพัฒนาและการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต การส่งเสริมอาชีพ และการจัดหางานและให้การดูแลคนตาบอดสูงอายุไร้ที่พึ่ง เพื่อให้สอดคล้องแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ.2550-2554 พ.ศ. 2550 ดร.ประหยัด ภูหนองโอง (ผู้ก่อตั้ง) รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการมูลนิธิฯในขณะนั้นได้เสนอแนวคิดการจัด...อ่านต่อ

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
IMAGE ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเปิดบ้านธรรมิกชน ครั้งที่ 2
วันพฤหัสบดี, 25 พฤศจิกายน 2564
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์... Read More...
IMAGE เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึก รุ่นที่ 21 ประจำปี 2564
วันพุธ, 19 พฤษภาคม 2564
                       ด้วยสถาบันส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ... Read More...
  1. Facebook
  1. ภาพกิจกรรม
  1. วีดีโอกิจกรรม
  1. กระดานสนทนา
  • ไม่มีกระทู้แสดง