IMAGE ภาพกิจกรรมขุดแปลงผัก
วันจันทร์, 07 พฤศจิกายน 2565
        คุณครูที่มีความพิการทางการเห็น ช่วยขุดแปลงผัก และคุณครูสายตาปกติ ลงนาข้าวเก็บหอยออกจากนา... Read More...
IMAGE Run for the blind 2023 ครั้งที่ 5
วันจันทร์, 07 พฤศจิกายน 2565
    Read More...

313867045 5515590571865700 535016330845647740 n

 

      โรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน แหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ณ สวนเกษตรพอเพียงตามรอยพ่อ และนำผลผลิตไปประกอบอาหารสำหรับนักเรียน