IMAGE ภาพกิจกรรมโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า
วันจันทร์, 07 พฤศจิกายน 2565
        โรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน แหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ณ สวนเกษตรพอเพียงตามรอยพ่อ... Read More...
IMAGE ภาพกิจกรรมขุดแปลงผัก
วันจันทร์, 07 พฤศจิกายน 2565
        คุณครูที่มีความพิการทางการเห็น ช่วยขุดแปลงผัก และคุณครูสายตาปกติ ลงนาข้าวเก็บหอยออกจากนา... Read More...
IMAGE ผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือเด็กๆ
วันพุธ, 10 สิงหาคม 2565
        สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน พร้อมจัดส่งให้ทั่วประเทศไทย Tel. & ID LINE : 086-805-8762 FACEBOOK : https://www.facebook.com/SchoolForTheBlind... Read More...
IMAGE โครงการการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกาย เรื่อง การกายภาพ
วันพุธ, 10 สิงหาคม 2565
วันที่ 9 กรกฎาคม 2565       คณะครู บุคลากรโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี... Read More...

313440791 5512672542157503 4597676380435431311 n

 

 

pr

313423579 5512995648791859 5575296776746069356 n