391632312 6243493505751784 5229563914550233832 n

 

วันที่ 15 ตุลาคม 2566

นายวิชัย สานคล่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา ตัวแทนผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาและตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันไม้เท้าขาวสากล ณ อนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี จัดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา