♻️เปิดเทอม เปิดใจ ให้โอกาส♻️

      สำนักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในประบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดนครราชสีมา และ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา

 

🏅1. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

🍛2. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบความอิ่มท้องให้กับนักเรียน

(เปิดรับจองเลี้ยงอาหาร ในมื้อ เช้า กลางวัน เบรกบ่าย เย็น ของทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)          

🏅 3. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา

 

ช่องทางการให้โอกาสนักเรียน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ดังนี้คะ  

     1.มาบริจาคด้วยตนเอง ที่สำนักงานมูลนิธิ สาขาจังหวัดนครราชสีมา ได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น.                                                      2.บริจาคผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย

* ชื่อบัญชี มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด เลขที่ 306-0-42172-2 (ลดหย่อน 1 เท่า) หรือ

* ชื่อบัญชี โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา เลขที่ 306-1-3759-2

(หากประสงค์ลดหย่อน 2 เท่า สามารถบริจาคผ่านระบบ E-donation)

kn0

kp0

ny0

ro0

pst0