รายการรับบริจาค

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดนครราชสีมา

ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างโอกาสและมอบแสงสว่างให้แก่นักเรียนผู้พิการทางสายตา 

 

            โดยท่านสามารถสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิฯ 

      1.เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารผู้พิการทางสายตา เนื่องในวาระต่างๆ

      2.ร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ

      3.บริจาคสิ่งของอุปโภค-บริโภค

      4.บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาและอื่นๆโดยผ่านช่องทางต่อไปนี้

                            -บริจาคโดยตรง ณ สำนักงานมูลนิธิฯ

               -เช็คสั่งจ่ายในนาม “มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดฯ”

               -ธนาณัติในนาม “ศูนย์บริการการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา”

               -โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดฯ”

                เลขที่บัญชี 306-0-42172-2

 

03 Small

04 Small

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                     

                -โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา”

                เลขที่บัญชี 306-1-37539-2

 

01 Small

02 Small

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** ส่งเอกสารสลิปการโอนเงิน ผ่านทางช่องทาง

          -  Fax         :  044213582

          -   ID Line  :  062-5410698

          -   E-mail   :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          -   Facebook : รร. การศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา

             (ใบเสร็จรับเงินท่านสามารถนำไปใช้ในการลดหย่อนภาษีได้) 

 

      5.อุดหนุนผลิตภัณฑ์ GIVE CARE SHARE เพื่อนำรายได้สมทบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนให้แก่น้องๆ ผู้พิการทางสายตา