วันที่ 16 กันยายน 2563

ขอขอบคุณ คณะแขก โรงเหล้ามิตรภาพโคราช

ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆผู้พิการทางสายตา

และ มอบทุนทรัพย์ จำนวน 1,950 บาท

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา

ขอขอบพระคุณคณะแขกเป็นอย่างสูง

และหวังว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับคณะแขกในครั้งต่อๆไปอีกนะคะ

บริจาคสิ่งของ ร่วมทำกิจกรรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 044-213581 หรือ 062-5410698