วันที่ 16 กันยายน 2563

คณะครู และ นักเรียน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

#ทำกิจกรรม เดิน O&M , ฝึกการขึ้นรถเมย์ด้วยตัวเอง และ ชำระเงินตัวเอง

เพื่อฝึกประสบการณ์ โดยตั่งต้นจากการขึ้นรถเมย์ ที่เซฟวัน

และลงรถเมย์ ณ ห้างสรรพสินค้าเทอมินอล 21

และ ทำกิจกรรมอีกเล็กน้อยก่อนเดินทางกลับ

โดยมีคณะครูดูแลอย่างใกล้ชิด