วันที่ 15 กันยายน 2563

ขอขอบคุณ คณะแขกตัวแทน คุณปรีชา ปัดภัย

ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆผู้พิการทางสายตา

และ มอบกีต้าร์ จำนวน 4 ตัว แก่ นักเรียนผู้พิการทางสายตา

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา

ขอขอบพระคุณคณะแขกเป็นอย่างสูง

และหวังว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับคณะแขกในครั้งต่อๆไปอีกนะคะ

บริจาคสิ่งของ ร่วมทำกิจกรรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 044-213581 หรือ 062-5410698