โครงการอาหารเพื่อเด็กนักเรียนตาบอด โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น

     เป็นโครงการหนึ่งที่ส่งเสริมด้านโภชนาการ เพื่อให้เด็กได้เติบโตแข็งแรงและสุขภาพที่ดี โดยผู้อุปการคุณ สามารถสนับสนุนในการเลี้ยงอาหารในโอกาสพิเศษต่างๆได้ อาทิเช่น วันคล้ายวันเกิด ครบรอบแต่งงาน ทำบุญ เลี้ยงรุ่น กิจกรรมเพื่อสังคม ฯลฯ และน้ำใจที่ท่านให้ เป็นความอิ่มใจ สุขใจ ภายในของทุกคน ซึ่งท่านสามารถนำอาหารมาเลี้ยงเองหรือสามารถจองเลี้ยงอาหารได้ทั้ง 3 มื้อ ดังนี้ จำนวนเด็กนักเรียนทั้งหมด 91 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562)

คำแนะนำเพิ่มเติม

-ท่านสามารถนำอาหารมาจัดเลี้ยงได้เอง โดยรบกวนโทรมาแจ้งล่วงหน้าก่อน 2-3 วันทำการ

-อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงนำมาเลี้ยงเด็ก เช่น อาหารที่มีรสจัด น้ำอัดลม ลูกอม หน่อไม้ ของหมักดอง

-ควรนำอาหารมาในปริมาณที่พอเหมาะ ไม่มากหรือน้อยเกินไป

วิธีจองเลี้ยงอาหาร

-หากท่านต้องการที่จะจองเลี้ยงอาหารเด็ก กรุณาติดต่อมูลนิธิที่หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์ 043-239499,  043-242098 ต่อ 10,11 ในเวลา 08.30-16.30 น.

ช่องทางการโอนเงิน

ชื่อบัญชี มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

   * ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนมะลิวัลย์ เลขบัญชี 424-0-43441-6

     * ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนหน้าเมือง เลขที่บัญชี 109-2-13961-8

     * ธนาคารกรุงเทพ สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 260-563087-6

     * ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสามแยกมะลิวัลย์ เลขที่บัญชี 729-226173-1