papa2566

 

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น

♦️ ขอเชิญผู้มีมีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่ามหากุศล

เพื่อสร้างกำแพงกันดิน-กันน้ำ ในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566

เวลา 9.39 น. ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น

 

♦️ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

☎️ 043-238499 ต่อ 10

📱 095-663-7509

 

#ผ้าป่ามหากุศล

#สร้างกำแพงกันดิน-กันน้ำ