tahan6

 

กิจกรรมจิตอาสา

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566

พันเอกสุวรา  กาญจนโพธิ์  ผู้บังคับการกรมนักเรียน โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการ ป้องกันประเทศนำคณะครูและ นักเรียนเตรียมทหาร  จำนวน 40 นาย และจิตอาสา จากค่าย ร พัน 8 จำนวน 20 นาย  จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนดังนี้  ทำแปลงเกษตร  ร่วมปลูกตะไคร้กับน้องๆ นักเรียน  ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน มอบสิ่งของและบริจาคทุนทรัพย์ โดยมีนางสาวเตือนจิต มูลอินทร์ ผอ.สนง.มูลนิธิ สาขาจังหวัดขอนแก่น ตัวแทนครูและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ ในนามคณะผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนทุกคนขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

 

tahan5

 

tahan4

tahan23

tahan26