รายการรับบริจาค

 

      หลังจากวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ทางโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่นและมูลนิธิ สาขาจังหวัดขอนแก่น ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย(น้ำท่วม) น้ำได้ทะลักเข้ามาโรงเรียน เวลา 19.20 น. โดยทางด้านหลังห้องเก็บของและโรงเก็บรถ ทำให้กำแพงได้พังลงมา และน้ำได้ทะลักเข้ามาอย่างรวดเร็ว ไม่ถึง 30 นาที น้ำสูงระดับ 130 ซม. เป็นเวลา 5 วัน ถึงจะสามารถทำความสะอาดและสามารถเข้ามาภายในโรงเรียนได้ และผลกระทบที่ตามมาหลังน้ำลด คือความเสียหายทางด้านทรัพย์สินซึ่งเป็นมูลค่าที่เป็นจำนวนมาก เช่น ชุดที่นอน อุปกรณ์การเรียน กีฬา เครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เสื้อผ้า เสื้อผ้าของใช้ของเด็กนักเรียนและครู อุปกรณ์ห้องครัว อุปกรณ์ห้องห้องซักรีด โต๊ะทำงาน และรั้วกำแพง ฯลฯ 

 

ท่านสามารถช่วยเป็นแรงผลักดันให้น้องๆนักเรียนพิการทางการเห็นผ่านพ้นวิกฤตินี้ได้

 

สามารถบริจาคได้โดย โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขามะลิวัลย์

ชื่อบัญชี มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่บัญชี 424-0-43441-6

 

หากท่านประสงค์ที่จะรับใบเสร็จรับเงินตัวจริง กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและส่งไฟล์ รูปถ่ายการโอนเงิน ส่งกลับทางอีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ โทร.043-239499,043242098 ต่อ 10-11

 

 หมายเหตุ เงินบริจาคที่ท่านมอบให้ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี

ท่านสามารถบริจาคโอนเงินเข้าบัญชี: มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์