ผ่านไปอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ เพื่อเติมเต็มประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อน้องๆ ตาบอด กับ “โครงการเดินป่าด้วยหัวใจครั้งที่ 19” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความรัก ความเข้าใจธรรมชาติแก่เยาวชน พัฒนาเยาวชนด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ในระหว่างวันที่ 11-14 ตุลาคม 2562 โดยมีเด็กตาบอดเข้าร่วมโครงการ จำนวน 12 คน ขอขอบคุณหัวหน้าโครงการเดินป่าด้วยหัวใจ พี่ต้น ธรรมรัตน์ สุขพินิจ   หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง นายสมบัติ พิมพ์ประสิทธิ์  คณะทำงานเนอเจอร์แคมป์และพี่อาสาทุกๆ ท่าน มา ณ โอกาสนี้

เราคือผู้พิชิตผู้กระดึง 

Hiking WithHeart   

NatureCampอาสา