สำนักสร้างเสริมการจ้างงานคนตาบอด

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ชั้น 3  เลขที่ 214 หมู่ 10 ซอยประชารักษ์  ต.ในเมือง  อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

โทร : 043-239-499 ต่อ 44

โทรสาร : 043-470072

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แผนที่การเดินทาง