นิเทศ ติดตามผลการเรียน เด็กนักเรียนเรียนรวม

เมื่อวันที่  18  กรกฎาคม  2560 รองผู้อำนวยการมูลนิธิ ฝ่ายวิชาการ นายโกมล มาลัยทอง และคณะได้เดินทางไปนิเทศ ติดตามผลการเรียน เด็กนักเรียนเรียนรวม ที่ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน , โรงเรียน อนุบาลร้อยเอ็ด และวิทยาลัยนาฏศิลป์  จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ร้อยเอ็ด นางสาวเตือนจิต มูลอินทร์ ให้การต้อนรับเยี่ยมชมการเรียนการสอนเด็กเรียนรวม ระหว่างนิเทศโรงเรียนเรียนรวม ที่ จ.ร้อยเอ็ด

                              เมื่อวันที่  18  กรกฎาคม  2560 รองผู้อำนวยการมูลนิธิ ฝ่ายวิชาการ นายโกมล มาลัยทอง และคณะได้เดินทางไปนิเทศ ติดตามผลการเรียน เด็กนักเรียนเรียนรวม ที่ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน , โรงเรียน อนุบาลร้อยเอ็ด และวิทยาลัยนาฏศิลป์  จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ร้อยเอ็ด นางสาวเตือนจิต มูลอินทร์ ให้การต้อนรับนำเยี่ยมชมการเรียนการสอนเด็กเรียนรวม ระหว่างนิเทศโรงเรียนเรียนรวม ที่ จังหวัดร้อยเอ็ด 

Avec son nom commercial de Sildenafil Citrate, achat kamagra est non seulement le remède contre la dysfonction érectile.