ร่วมทดสอบและให้ข้อมูลการผลิตต้นแบบ Braille display

               วันที่ 7 ก.ค. 2560 เวลา 14.00 น. นายวินิจ มูลวิชา รองผู้อำนวยการมูลนิธิ ฝ่ายกิจการพิเศษ นายสุนทร อยู่เจริญ พนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมทดสอบและให้ข้อมูลการผลิตต้นแบบ Braille display โดยอาจารย์พงศักดิ์ และคณะวิจัย ของ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอกนิกส์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร 73)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ