มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูถมภ์ (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 214 หมู่ 10 ซอยประชารักษ์ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร: (043) - 239499 ต่อ 10 ต่อ 11

โทรสาร (043) - 470121 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แผนที่

ภาพแผนที่