รายการรับบริจาค

เรียนผู้บริจาค และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน 

ท่านสามารถร่วมแบ่งปันความรัก ความห่วงใย 

บริจาคทุนทรัพย์เพื่อเป็นทุนการศึกษา

สร้างหลังคาทางเดินเพื่อน้อง 

ร่วมเป็นเจ้าภาพ เลี้ยงอาหารเนื่องในโอกาส ในวันสำคัญ 

ให้น้องได้เป็นส่วนหนึ่งในการมอบความรัก ความอบอุ่น ให้กับท่าน

การบริจาค ชื่อบัญชีมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สาขาเชียงราย

เลขที่บัญชี 505-0- 22228-1