กิจกรรมวันสนุทรภู่

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่

 เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดี ของพระสุนทรโวหาร ( สุนทรภู่ ) กวีเอกของไทย

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของสุนทรภู่ และผลงานต่างๆ ที่ท่านได้ทำไว้

อีกทั้งยังได้ร่วมกันแต่งกายตามวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี และร่วมกันแสดงละครอย่างสนุกสนาน และสนุกกับการละเล่นพื้นบ้าน

การขี่ม้าก้านกล้วย และปิดท้ายกิจกรรมด้วยการระบายสีภาพ ในวันสุนทรภู่..........

ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดเหล่านี้ได้สร้างความรู้ความสนุกสนานเพลิดเพลินและเสริมสร้างจินตนาการให้กับนักเรียนอย่างเต็มตามศักภาพของแต่ละคนอีกด้วย...........(^*^)