วันที่ 13 มีนาคม 2566 (ช่วงเช้า)
นายประสิทธิ์ อำพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมวันช้างไทย ประจำปี2566 ณ อนันตรา สามเหลี่ยมทองคำ แคมป์ช้าง แอนด์ รีสอร์ท อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
โดยน้องๆ ได้ฟังการบรรยายเกี่ยวกับความเป็นมาของช้างไทย ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับช้างไทย น้องๆผู้พิการทางการเห็นได้สัมผัสส่วนต่างๆของช้าง ให้อาหารช้าง และการอาบน้ำให้ช้างค่ะ