มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านธรรมิกชน ครั้งที่ 2 (CFBT OPEN HOUSE 2021)

 

"มหกรรมวิชาการเสมือนจริงทางด้านการศึกษาของผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น : Virtual Academic Fair on Education of Persons with Visual Impairment"

ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม พ.ศ.2564 ในรูปแบบออนไลน์

 

 

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางโปรแกรม Zoom และ Facebook Live

พบกับ 3 ห้องกิจกรรมดังต่อไปนี้

 

1. ห้องรำลึกธรรมิกชน
2. ห้องสัมมนาวิชาการ
3. ห้องพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด

 

ลิงก์กำหนดการ : https://bit.ly/CFBT_OPH2
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.cfbt.or.th  หรือ Facebook : มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 ห้องรำลึกธรรมิกชน

ART4 01 Small

 

ห้องสัมมนาวิชาการ

ART 5 01 Small

 

ห้องพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด

art 6 01 2 Small