โครงการสนับสนุนค่าครองชีพและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาตาบอดที่มีฐานะยากจน

           สำนักประสานงาน มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินงานด้านการดูแลส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้กับนักศึกษาตาบอดในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเป็นประจำทุกปีเช่น การดูแลให้คำปรึกษาด้านการศึกษา ตลอดจนการสนับสนุนทุนค่าครองชีพ ค่าหอพัก และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

          จึงขอเรียนเชิญทุกท่านที่มีจิตศรัทธา ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้พิการทางการเห็นได้ที่เลขบัญชี 060-0-52172-9 ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทุกการบริจาคของท่านยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โดยท่านสามารถส่งสลิปการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อที่อยู่เพื่อนำมาออกใบเสร็จรับเงินได้ที่ Line ld :dss.cfbt หากท่านใดมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-943-6651 และ 094-791-6924

          ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมบริจาคคุณทรัพย์ที่ผ่านมา ขอให้ท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญค่ะ