รายการรับบริจาค

ช่องทางการช่วยเหลือและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้พิการทางการเห็น

  • สนับสนุนด้านทุนการศึกษา
  • สนับสนุนอุปกรณ์ สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก

รายละเอียดและช่องทางการบริจาค

ช่องทางการช่วยเหลือและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้พิการทางการเห็นเพื่อ

          - สนับสนุนด้านทุนการศึกษา

          - สนับสนุนอุปกรณ์ สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก

* การบริจาคทุนทรัพย์

 เลขบัญชี         060-0-52172-9

ชื่อบัญชี          มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

( เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอน พร้อมชื่อ ที่อยู่ของผู้บริจาคมาที่ Line ID : dss.cfbt  หรือเบอร์โทร 02-943-6051 , 094-791-6924   เพื่อออกใบเสร็จรับเงินต่อไป )

*** หากท่านมีข้อสงสัย สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตามเบอร์ ***

โทร. 02-943-6051 , 094-791-6924 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   Line ID : dss.cfbt