6

#ขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกๆท่าน 🙏🏻
#ขอบคุณเจ้าภาพซุ้มอาหาร
#งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดสร้างอาคารร่วมใจสามัคคี ปี 2566
#โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนชะอำ
#สามัคคีคือพลังสร้างอาคารอเนกประสงค์ให้นักเรียนตาบอดซ้ำซ้อน