โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา
กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กและกีฬาสีภายใน วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 กิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่เวลา
8.00-15.00 น. ครับ
ขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมและมอบของรางวัลให้กับน้องๆในวันเวลาดังกล่าวได้นะครับ