ในวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ขอขอบคุณ ท่านผู้มีจิตเมตตาทุกท่าน ที่สนับสนุน โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล โครงการ "สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอด และอุปกรณ์การเรียนสื่ออักษรเบรลล์" ที่จัดขึ้นที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร งานได้สำเร็จลุล่วงอย่างดียิ่ง
          ในนามประธานมูลนิธิธรรมิกชน คณะกรรมการ ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนตาบอดพิการซ้ำซ้อนทุกคน ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มีเมตตากับเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนในครั้งนี้