ในวันที่ 27-31 มกราคม 2564 ที่ผ่านมาศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ได้ร่วมกับ กลุ่มสรรพศาสตร์พยากรณ์ ได้จัดงาน "เปิดดวงพยากรณ์ @themarket ครั้งที่ 2" ณ ศูนย์การค้าเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก เพื่อแนะแนวทางในการดำเนินชีวิต และให้ความกระจ่างในใจ โดยรายได้บางส่วนจากการพยากรณ์จะนำไปบริจาคให้ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นจำนวนเงิน 29,634 บาท
          ณ โอกาสนี้ ทางมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยเงินทอง คิดมุ่งหวังสิ่งใดขอให้สมดั่งปรารถนา