วันที่ 20 มิถุนายน 2566 ขอขอบพระคุณ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้เชิญทาง มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมรับมอบทุนทรัพย์ ณ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


          ณ โอกาสนี้ ทางมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยเงินทอง คิดมุ่งหวังสิ่งใดขอให้สมดั่งปรารถนา