วันที่ 10 กันยายน 2565 ขอขอบพระคุณ บริษัท เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ ยา สิ่งของเครื่องใช้ และทุนทรัพย์

 

     ณ โอกาสนี้ ทางมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยเงินทอง คิดมุ่งหวังสิ่งใดขอให้สมดั่งปรารถนา