บทความประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566

เรื่อง โครงการที่อยากจะเข้าร่วม

โครงการที่ผมมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วม คือโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Power Point และการใช้โปรแกรม Microsoft อื่นๆ เหตุผลที่จะเข้าร่วมอบรมโครงการนี้ คือ ในปัจจุบันโปรแกรม Microsoft เป็นโปรแกรมที่ทุกคนใช้กันเป็นประจำในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือแม้กระทั่งคนที่กังทำงานอยู่ก็จำเป็นต้องใช้โปรแกรมนี้ในการทำงานของจน ซึ่งเหตุผลที่ตัวผมต้องการฝึกอบรมโครงการนี้ เพราะตัวของกระผมนั้นยังใช้โปรแกรมต่างๆของ Microsoft ได้ยังไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งกระผมก็อยากพัฒนาตนเองในตรงส่วนนี้ให้ดีมากยิ่งขึ้น เพราะงานบางชิ้น บางวิชา มันต้องใช้โปรแกรม Microsoft ที่แตกต่างกัน ซึ่งกระผมก็อยากที่จะพัฒนาตนเองเพื่อที่จะได้ทำงานที่อาจารน์มอบหมายมาให้ได้ดีมากยิ่งขึ้น ให้ดูสวยงามมากขึ้น เรียบร้อยมากขึ้นครับ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • เพื่อพัฒนาตนเองในด้านการใช้คอมพิวเตอร์
  • เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้โปรแกรมต่างๆ
  • เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใช้โปรแกรมต่างๆในการนำเสนองาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับในการเข้ารวมโครงการ

  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft ได้ดียิ่งขึ้น
  • สามารถนำโปรแกรม Microsoft ไปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้
  • มีความมั่นใจในการใช้โปรแกรม Microsoft ในการนำเสนองานของตนเอง