อย่างไรจึงเรียกว่าคนตาบอด
ในทางการแพทย์ คนที่บกพร่อง ทางการมองเห็น หรือที่เรียกว่า คนตาบอด หมายถึงผู้ที่มองไม่เห็น หรือ พอเห็นเห็นแสง เห็นเลือนลาง และมีความบกพร่องทางสายตา ทั้งสองข้าง โดยมีความสามารถในการมองเห็นได้ไม่ถึง 1/10 ของคนปกติ ( 10% ในการมองเห็นเมื่อเทียบกับคนสายตาปกติ ) หลังจากที่ได้รับการรักษาและแก้ไขทางการแพทย์ หรือมีลานสายตา (ระยะกว้างของการมองเห็น) กว้างไม่เกิน 30 องศา โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1 ตาบอดสนิท หมายถึง คนที่ไม่สามารถมองเห็นได้เลย หรืออาจมองเห็นได้บ้างไม่มากนัก ไม่สามารถใช้สายตา หรือไม่มีการใช้สายตาให้เป็นประโยชน์ ในการเรียน การสอน หรือทำกิจกรรมได้ ต้องใช้ประสาทสัมผัส อื่นแทนในการเรียนรู้ และหากมีการทดสอบสายตาประเภทนี้ อาจพบว่าสายตาข้างดีสามารถมองเห็นได้ในระยะ 20/20 (อัตราวัดระดับการมองเห็น คนปกติเห็นวัตถุชัดเจนระยะ 200 ฟุต คนตาบอดจะสามารถสองเห็นวัตถุชิ้นเดียวกันในระยะ 20 ฟุต ) หรือน้อยกว่านั้น และมีลานสายตา โดยเฉลี่ยอย่างสูงสุดจะแคบกว่า 5 องศา

2 ตาบอดไม่สนิท หรือบอดเพียงบางส่วน สายตาเลือนราง หมายถึง มีความบกพร่องทางสายตา สามารถมองเห็นบ้าง แต่ไม่เท่าคนปกติ เมื่อทดสอบสายตาประเภทนี้ จะมีสายตาข้างดี สามารถมองเห็นได้ในระยะ 20/60 หรือน้อยกว่านั้น และมีลานสายตา โดยเฉลี่ย อย่างสูงสุด จะกว้างสูงสุดไม่เกิน 30 องศา

ข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคนตาบอด
คนตาบอด สามารถเดินทางไปไหนมาไหนเองได้หรือเปล่า
โดยหลักการแล้วได้ แต่ต้องขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายประการ เช่น ทักษะในการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม และการเคลื่อนไหว เทคนิคในการใช้ไม้เท้าขาว หรืออุปกรณ์ช่วยในการเดินทางชนิดอื่นๆ นอกจากนี้ ยังขึ้นกับสภาพแวดล้อม เจตคติของผู้คนรอบข้าง ความคาดหวังของผู้อื่น หรือตนเองที่มีต่อความสามารถของคนตาบอดแต่ละคน

คนตาบอดอ่านหนังสือได้อย่างไร ?
โดยทั่วไปแล้ว คนตาบอดที่พิการมาแต่ยังเล็ก จะได้รับการสอนให้ใช้อักษรเบรลล์เป็นสื่อในการอ่าน / เขียนหนังสือ นอกจากนี้ ก็อาจเรียนรู้ผ่านสื่ออื่นๆ เช่น เสียง สื่ออีเลคโทรนิคส์ หรือคอมพิวเตอร์ อักษรขยายใหญ่สำหรับคนที่เห็นเลือนราง

คนตาบอดทำงานอะไรได้บ้าง?
แทบจะไม่ต่างจากบุคคลทั่วไป พอจะมีอยู่บ้างขึ้นอยู่กับงาน เท่าที่ปรากฏ มีคนตาบอดทำงานหลากหลายสาขา เช่น เป็นนักวิชาการ ครู อาจารย์ พนักงานบริษัท วิศวกร นักธุรกิจ นักจิตวิทยา นักวิทยาศาสตร์ เกษตรกร นักการทูต และ อื่นๆ แต่ที่ยังไม่ปรากฏในขณะนี้คือ อาชีพคนขับรถ ซึ่งต่อไปหากเทคโนโลยีมีความพร้อมยิ่งขึ้น เราก็อาจพบคนตาบอดขับรถได้ ส่วนการแล่นเรือในมหาสมุทรนั้น มีคนตาบอดพิสูจน์ให้เห็นฝีมือมาแล้วหลายคน

คนตาบอดแต่งงาน มีครอบครัวได้หรือไม่?
ได้แน่นอน และมีตัวอย่างของคู่สามีภรรยาตาบอดที่ประสบความสำเร็จให้เห็นอยู่ไม่น้อย

ที่ว่าคนตาบอดหูดี เล่นดนตรีเก่ง ร้องเพลงเก่งนั้น จริงหรือไม่?
ไม่น่าจะแตกต่างจากบุคคลทั่วไป

อะไรน่าจะเป็นปัญหา และอุปสรรคที่สำคัญที่สุดของคนตาบอด?
ความเท่าเทียมในด้านสิทธิ และโอกาสเมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลทั่วไป

หมายเหตุ
บทความเรื่อง มารู้จักคนตาบอดกันดีกว่า เขียนโดย คุณ มณเทียร บุญตัน นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้จบลงเพียงเท่านี้ ท่าน มณเทียร ได้ยกตัวอย่าง บุคคลตาบอดที่ได้ทำงาน และประสบความสำเร็จหลายท่าน แต่ผมคิดว่า บทความนี้จะยาวมากเกินไป จึงขอตัดทอนเพียงเท่านี้ และจะได้นำประวัติท่านเหล่านั้น มาลงในโอกาสต่อไป

หวังว่าท่านที่ได้อ่านมาจนถึงขณะนี้ จะได้รู้จักกับตัวตนอันแท้จริงของคนตาพิการบ้างพอสมควร ในฐานะที่ผมมีลูกสาวตาพิการ จึงบ่อยมากที่ได้รับคำถามเหล่านี้ ผมจึงเชื่อว่าเมื่อท่านได้รู้จักคนตาพิการเพิ่มขึ้น หลายท่านคงจะกล้าที่จะเข้าไปทักทาย พูดคุยกับคนตาบอดที่ได้พบตามโอกาสต่างๆมากขึ้น เขาเหล่านั้นอาจจะเดิน เก้ๆ กังๆ อยู่ตามข้างถนน ตามป้ายรถเมล์ หรือแม้จะนั่งขอทานอยู่ตามสะพานลอย เชื่อเถิดครับ ถ้าท่านเข้าไปทักทายกับเขา พูดคุยกับเขา เขาแทบจะน้ำตาร่วงด้วยความยินดี ผมทราบ เพราะลูกสาวผมเขารู้สึกเช่นนั้น และบอกให้ผมฟังครับ

ขอขอบคุณ
ทวีศักดิ์ ถาวรรัตน์

cr.http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=roseblindgirl&month=11-2006&date=16&group=1&gblog=20