#ยินดีต้อนรับผู้ใหญ่ใจดีทุก ๆ ท่าน เข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ค่ะ

#ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 นี้ ทางโรงเรียนของเรามีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 72 คน (ซึ่งเป็นนักเรียนเตรียมความพร้อมจำนวน 47 คน นักเรียนเรียนรวม 20 คน และนักเรียน กศน. จำนวน 5 คน )

#จำนวนนักเรียนชาย 31 คน นักเรียนหญิง 41 คน

#ผู้มีจิตเมตตาท่านใดสนใจติดต่อจองเลี้ยงอาหาร บริจาคเงิน บริจาคสิ่งของ จองเลี้ยงอาหารว่าง ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 074-384456 ได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและนักขตฤกษ์

#ขอบคุณค่ะ