ประกาศรับสมัครงาน “พนักงานพี่เลี้ยงคนพิการ” จำนวน 1 อัตรา

          โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ ประกาศเปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง พนักงานพี่เลี้ยงคนพิการ จำนวน 1 ตำแหน่ง  โดยการสอบคัดเลือกทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และสอบสัมภาษณ์  ดังนี้

          เปิดรับสมัครงานตั้งแต่วันที่  16 – 26 พฤษภาคม 2562  สมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

          กำหนดการสอบคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม  2562  ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่

          ประกาศผลการสอบคัดเลือก  ในวันพุธที่  29 พฤษภาคม  2562

          รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน ในวันเสาร์ที่  1 มิถุนายน  2562  หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกผู้ที่ได้ลำดับสำรองแทนต่อไป

         ประกาศ ณ วันที่  15 พฤษภาคม  2562