โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่

          ยินดีต้อนรับคณะกัลยาณมิตรจากประเทศอินโดนีเซีย ที่เดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ เมื่อวันที่  5  ตุลาคม  2561  โดยมีผู้บริหาร คณะครู บุคลากรของทางโรงเรียนให้การต้อนรับทางคณะ พร้อมมอบของที่ระลึกและถ่ายรูปร่วมกัน