ช่องทางการบริจาคเงิน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 074-384456 ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ – และวันหยุดนักขัตฤกษ์