ประกาศรับสมัครงานโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่

ตำแหน่ง พนักงานพี่เลี้ยง  จำนวน 1 อัตรา

วุฒิการศึกษาในการรับสมัคร : ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป

การรับสมัครงาน : ตั้งแต่วันที่ 2 – 20 กรกฎาคม 2561

การสมัครงาน : สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 

กำหนดการสอบคัดเลือก :  วันจันทร์ที่  23 กรกฎาคม  2561  เวลา  09.00  ณ ห้องประชุมพงศ์ประยูร โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่

การประกาศผลการสอบคัดเลือก :  วันพฤหัสที่ 26  กรกฎาคม  2561 

การรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน :  วันพุธที่ 1 สิงหาคม  2561 เวลา 08.00 น.  ถ้าไม่มารายงานตัวตามวัน  และเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์  และจะเรียกผู้ที่ได้ลำดับสำรองแทนต่อไป

** ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์  074 – 384456 ได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์