1

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560

          โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560  ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2560 

          ผลการแข่งขันปรากฎว่า ได้รับรางวัลดังนี้

          1.  รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศในการแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ปฐมวัย 

          2.  รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech ) บกพร่องทางการเห็น ป.1 - ป.6

          3.  รางวัลเหรียญเงิน  ชนะเลิศ ในการแข่งขันการประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ป.1 - ป.6

           4.  รางวัลเหรียญทองแดง  ชนะเลิศ ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ป.1 - ป.6

          5.  รางวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศ  ในการแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ป.1 - ป.6

           6.  รางวัลเหรียญทองแดง  รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ป.1 - ป.6