คณะครูและนักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่เข้าร่วมถวายดอกไม้จันทร์ในหลวงรัชกาลที่ 6

           มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดสงขลาและโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ นำโดยคณะครู บุคลากรและคณะนักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระอารามหลวง วัดโคกสมานคุณ ตั้งแต่เวลา 07.30 - 12.30 น. เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม 2560 #น้อมเสด็จสู่สวรรคาลัย