กิจกรรมการดำเนินงานในเดือนเมษายนที่ผ่านมา

1. มีการระดมทุนการจัดหารายได้สมทบทุนโครงการสร้างหอพักนักเรียนชาย โดยมีการระดมทุนผ่านทางสื่อออนไลน์บนหน้าเว็บไซต์ www.cfbt.or.th/sk  ผ่านทาง Facebook  โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ และผ่านทาง Line  อย่างต่อเนื่อง

ภาพการระดมทุนการจัดหารายได้สมทบทุนโครงการสร้างหอพักนักเรียนชาย

2.สถิติการบริจาค  จากหน่วยงานและบุคคลภายนอกในเดือนเมษายนที่ผ่านมาก

2.1 สถิติการจองเลี้ยงอาหารของผู้บริจาคเป็นจำนวน  33   คณะ, การบริจาคเครื่องอุปโภค – เครื่องบริโภคเป็นจำนวน  60 คณะ  และบริจาคเงินจำนวน  129 ราย   เป็นเงินทั้งสิ้น  602,093.13  บาท

2.2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะ     มามอบเงินจำนวน 20,000 บาท   เพื่อร่วมสมทบทุนในโครงการสร้างหอพักนักเรียนชายให้แก่น้อง ๆ นักเรียนผู้พิการทางสายตา    พร้อมมอบยากำจัดเหา จำนวน 1 ลัง เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560    โดยมีท่านประธานกรรมการดำเนินงานมูลนิธิ สาขาจังหวัดสงขลา ( ผศ.นพ. ธวัช ตันติสารศาสน์ ) ให้การต้อนรับพร้อมถ่ายรูปร่วมกัน

ภาพการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะ     มามอบเงินจำนวน 20,000 บาท

2.3 พันตำรวจเอกสังคม  ตัดโสและคณะ    มอบเงินสดจำนวน 53,510 บาท ให้แก่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ เพื่อร่วมสมทบทุนในโครงการสร้างหอพักนักเรียนชาย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

ภาพพันตำรวจเอกสังคม  ตัดโสและคณะ    มอบเงินสดจำนวน 53,510 บาท  

2.4  บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย  จำกัด  บริจาคเงินจำนวน  220,000   บาท  เพื่อสมทบทุนและสนับสนุนการจัดหาเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์และผลิภภาพนูน  Emprint Spotdot  เมื่อวันที่  30  เมษายน  2560

 ภาพบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย  จำกัด  บริจาคเงินจำนวน  220,000   บาท